אמון הציבור

אלגד פיצה בע"מ- דומינו'ס פיצה ישראל מחויבת לכללי ארגון  "אמון הציבור" המבטאים
סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר,  
הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק. ארגון אמון הציבור  (מלכ"ר-חברה
לתועלת הציבור)  הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות
ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים ומגוונים.
 
לא כל עסק יכול להיות עסק המחויב לכללי אמון הציבור. אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י אמון
הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת התו.  בשלב  המועמדות
נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב 
לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב 
לכללי אמון הציבור.

תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים. תו ארגון אמון הוא 
הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחויב לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון 
הציבור, וכי הוא נתון  להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים )בתשלום( וכי הוא מתחייב
לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיו.
 
לקוחות אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור. 
מידע על אופן הגשת התלונה, על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של ארגון אמון
הציבור תוכלו למצוא באתר הארגון : www.emun.org


 
אלגד פיצה בע"מ-דומינו'ס פיצה ישראל
 
 מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט גבוה של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק

* התמונות להמחשה בלבד