הצהרת נגישותעל הארגוןחברת אלגד פיצה בע"מ פועלת רבות ליישום התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, בהתאם ל main landmark   visited link   graphic   חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח, תקנותיו והתקנים המחייבים במדינת ישראל. התאמות הנגישות מתבצעות הן בסניפי החברה והן בשירותי האינטרנט של החברה.ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנטהתאמות נגישות לשירותי אינטרנט נדרשות בכפוף לסימן ג שירותי האינטרנט (תקנה 35) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע״ג–2013 ומעדכונה מתאריך ה 26.10.2017 (לרבות ת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט.ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנטבדיקות הנגישות והטמעת הנגישות באתר בוצעו בכפוף לת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט ות"י 5568 חלק 2 נגישות מסמכים דיגיטליים. ובהתאם ל הקריטריונים להצלחה במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA המקובלים ברחבי העולם ואשר מעוגנים בת"י 5568 חלק 1 ו 2. התאימות המירבית היא לתוכנת קורא מסך NVDA.דוגמאות להתאמות נגישות שביצענו באתר·        מיקום הצהרת נגישות במקום בולט·        פרסום הסדרי נגישות במקום מתן שירות פיזי·        מבנה סדור ועקבי למרכיבי ממשק המשתמש·        הנגשת טפסים מקוונים והודעות שגיאה המשמשים בתהליכי הזמנת שירות·        תאימות למשתמשי מקלדת עם וללא תוכנות קוראות מסך·        התאמות נגישות ברמת קוד המקור ולא באמצעות תוסף נגישות·        תאימות למספר דפדפנים לשולחן העבודה ולמובייל הנפוצים לשימוש·        בדיקת נגישות פונקציונלית באמצעות תוכנות קוראות מסך נפוצות לשימוש בסביבת מחשב מבוסס מערכת הפעלה חלונות כגון NVDA בשילוב עם הדפדפנים Mozilla Firefox ו Google chrome והתוכנה קוראת המסך JAWS בשילוב עם הדפדפן Google Chrome.·        בדיקת נגישות פונקציונלית באמצעות תוכנות קוראות מסך נפוצות לשימוש  בגלישה ממכשיר מובייל כגון VoiceOver במערכת ההפעלה IOS בגלישה מדפדפן ספארי, והתוכנה קוראת המסך TalkBack במערכת ההפעלה אנדרואיד בגלישה מדפדפן Google Chrome.·        שימוש ברכיבים אשר להם התאימות הגבוהה ביותר למגוון רחב של תוכנות קוראות מסך ודפדפנים נפוצים לשימוש.·        ניווט מקלדת בין מרכיבים אינטראקטיביים ובאופן המשמר את מבנה ממשק המשתמש ו/או סדר הפעולות שיש לבצע.ועודחשוב לציין כי בשל אופיים הדינאמי של שירותי אינטרנט כגון אתרי אינטרנט, יישומים ואפליקציות, ייתכנו שינויים כגון עדכונים בדפדפנים וו, במערכות הפעלה, בטכנולוגיות מסייעות לנגישות, בהגדרות ששינה משתמש, אשר עשויים ליצור חוויית משתמש לא נגישה. לכן, יש להקפיד להשאיר בעמוד הצהרת הנגישות דרך ליצור קשר עם ממונה נגישות מטעם הארגון.פרטי רכז נגישותבכל שאלה בנושא נגישות האתר ניתן ליצור קשר עם צביקה לרמןטלפון: 03-6241111דוא"ל: Negishut1@dominos.co.i lהסדרי נגישות בסניפי החברהחברת אלגד פיצה בע"מ מנגישה את סניפיה בכל רחבי הארץ על מנת לשרת את כלל לקוחותיה באופן שיווני ומכובד . אנו פועלים רבות בתחום נגישות השירות והתאמות הנגישות.להלן רשימת הסניפים והתאמות הנגישות הקיימות בכל אחד מהם :אילתכתובת: חזית מלון קיסר אילתטלפון: 052-3905158·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: אין·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור אשדודאשדוד כשר למהדריןכתובת: הציונות 11 אשדודטלפון: 052-4576439·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטוראשדוד סיטיכתובת: הציונות 9 אשדודטלפון: 052-4576439 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםאשקלוןכתובת: כיכר צפניה 10 אשקלוןטלפון: 052-4576446 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור אשקלון כשר למהדריןכתובת: שדרות ירושלים 119 אשקלוןטלפון: 052-4576446·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםבאר שבע מרכזכתובת: דרך חברון 4 באר שבעטלפון: 052-9595151 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםבאר שבע רמותכתובת: האנרגיה 77 באר שבעטלפון: 052-9595127 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםגבעתיים גבעתיים-ר"ג כשר למהדריןכתובת: בורוכוב 52 גבעתייםטלפון: 052-4576471·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחםאלוף שדהכתובת: אלוף שדה 15 גבעתייםטלפון 052-4576419 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחםבת יםכתובת: בן גוריון 131 בת יםטלפון: 052-9595152·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: פטור גני תקווהכתובת: הכרמל 20 גני תקווהטלפון: 052-4576437 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחם הוד השרוןכתובת: דרך רמתיים 76 הוד השרוןטלפון: 052-4576544 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורהרצליה הרצליה מרכזכתובת: בן גוריון 35 הרצליהטלפון: 052-9595150 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: אין מקומות ישיבה·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורהרצליה פיתוחכתובת: אבא אבן 1 הרצליה פיתוחטלפון: 052-9595133·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורזכרון יעקבכתובת: הנדיב 26 זכרון יעקבטלפון: 052-9595126 ·        דרך נגישה: לא קיים – פטור מבנה לשימור·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורחדרהכתובת: דוד שמעוני 42 חדרהטלפון: 052-9595145·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור חולון –חולון סטרומהכתובת: סוקולוב 2 חולוןטלפון: 052-9595116 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםחולון פארק פרסכתובת: שדרות ירושלים 210 חולוןטלפון: 052-9595124 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחם חיפה חיפה אינשטייןכתובת: אינשטיין 139 חיפהטלפון: 054-2562509·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור חיפה הנשיאכתובת: הנשיא 96 חיפהטלפון: 053-3342705·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורחיפה מוריהכתובת: שד מוריה 108 חיפהטלפון: 052-6611994 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורחיפה נווה שאנןכתובת: שלום עליכם 1 חיפהטלפון: 052-5758665 ·        דרך נגישה: לא קיים – פטור·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        ללא מקומות ישיבה TAיבנהכתובת: הדוגית 16, מרכז מסחרי יבנהטלפון: 052-9595128 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםיהודכתובת: העצמאות 56 יהודטלפון: 052-4576420 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטוריוקנעםכתובת: התעשייה 1 יוקנעם עיליתטלפון: 053-3342705·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: פטורירושליםבית הכרםכתובת: הרצל 122 ירושליםטלפון: 052-4576417·        דרך נגישה: לא קיים. יש פטור·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורהגבעה הצרפתיתכתובת: האצ"ל 1 ירושליםטלפון: 052-4576415 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור תלפיותכתובת: רבקה 25 ירושליםטלפון: 052-4576411 ·        דרך נגישה: פטור·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורכפר סבא - כפר סבא ויצמןכתובת: ויצמן 18 כפר סבאטלפון: 052-4587581 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחם כפר סבא הירוקהכתובת: רחוב ספיר, קניון שבירו כפר סבאטלפון: 052-4576405 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםכרמיאלכתובת: החרושת 15 כרמיאלטלפון: 050-3020400·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחם מודיעין מודיעין מליבוכתובת: גינות דותן 23 מודיעיןטלפון: 052-4576597 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםמודיעין קייזרכתובת: עמק זבולון 24 מודיעיןטלפון: 052-4576443 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםנהריהכתובת: תחנת דלק פז, רחוב גדוד 21טלפון: 052-6246611·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםנס ציונהכתובת: הפטיש 6, נס ציונהטלפון: 050-6976555·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםנצרתכתובת: רחוב הגליל 21 נצרתטלפון: 052-6072344 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםנתניה נתניה מרכזכתובת: כיכר העצמאות 4 נתניהטלפון: 052-4576540·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים נתניה פולגכתובת: גיבורי ישראל 15 נתניהטלפון: 052-4576407·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםעפולה כשר למהדריןכתובת: דרך יצחק רבין 20 (מתחם הרכבת)טלפון: 052-3480155·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםפרדס חנהכתובת: אחוזה 37 פרדס חנהטלפון: 052-2379797·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: פטורפתח תקווה פתח תקווה כשר למהדריןכתובת: שטמפפר 73 פתח תקווהטלפון: 052-4576506·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: פטורפתח תקווה אם המושבות כתובת: ראשון לציון 1 פתח תקווה טלפון: 052-4576506 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחםפתח תקווה כשר למהדרין כפר גניםכתובת: העצמאות 65 פינת בן גוריוןטלפון: 052-4576506·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחםקדימהכתובת: האופה 1 מתחם רולדין קדימהטלפון: 052-4576544 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםקריותקריון צפוןכתובת: דרך עכו 192, קריון קרית ביאליקטלפון: 055-8861479 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםקריות כשר למהדריןכתובת: שדרות ירושלים 1 קרית ביאליקטלפון: 050-3020400·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםקריות מרכזכתובת: אח"י אילת 61, קריית חייםטלפון: 052-3255793 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורראש העיןכתובת: מתחם לב הארץ ראש העיןטלפון: 052-4576442 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: פטורראשון לציוןראשון לציון מערבכתובת: השירה העברית 10טלפון: 052-4576430 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחםראשון לציון מרכזכתובת: רוטשילד 87 ראשון לציוןטלפון: 052-4576438·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור רהטכתובת: שכונה 7/100 רהטטלפון: 053-7782490 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטוררחובותרחובות דרוםכתובת: שד פנחס בן דוד קפרא 1 רחובות טלפון: 052-4235757 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: קייםרחובות פארק המדעכתובת: פקריס 3 רחובותטלפון: 052-4235757 ·        דרך נגישה: קיים ·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםרמלהכתובת: כביש 44 עוקף רמלהטלפון: 052-8122357·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: שרותי מתחם רמת גןכתובת: זבוטינסקי 8 רמת גןטלפון: 052-4576403 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםרמת השרוןכתובת: סוקולוב 91 רמת השרוןטלפון: 052-4576404 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: שירותי מתחםרמת ישיכתובת: רחוב הצפצפה 5 רמת ישיטלפון: 052-3480155 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור רעננהכתובת: רח אחוזה 269 רעננהטלפון: 052-4576414 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים במתחםתל אביב אבן גבירולכתובת: אבן גבירול 143 תל אביבטלפון: 052-4576401 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטוריגאל אלוןכתובת: יגאל אלון 90 תל אביבטלפון: 052-9595136 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורהירקון כשר למהדריןכתובת: הירקון 315 תל אביבטלפון: 052-9595154 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטורפלורנטיןכתובת: פלורנטין 25 תל אביבטלפון: 052-9595123 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קייםרמת אביבכתובת: טאגור 30 רמת אביב טלפון: 052-4576400 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור קרליבךכתובת: קרליבך 29 תל אביבטלפון: 052-4576409 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: קיים·        שירותים נגישים: קיים רמת החיילכתובת: ראול וולנברג 24טלפון: 052-4576447 ·        דרך נגישה: קיים·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים·        לולאת השראה: קיים·        שולחן נגיש: קיים·        כיסא נגיש: פטור·        שירותים נגישים: פטור תאריך עדכון הצהרת נגישות: 21 לפברואר 2024

הצהרת נגישות

על הארגון

חברת אלגד פיצה בע"מ פועלת רבות ליישום התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, בהתאם ל main landmark   visited link   graphic   חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח, תקנותיו והתקנים המחייבים במדינת ישראל. התאמות הנגישות מתבצעות הן בסניפי החברה והן בשירותי האינטרנט של החברה.

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמות נגישות לשירותי אינטרנט נדרשות בכפוף לסימן ג' שירותי האינטרנט (תקנה 35) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע״ג–2013 ומעדכונה מתאריך ה 26.10.2017 (לרבות ת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט.

ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט

בדיקות הנגישות והטמעת הנגישות באתר בוצעו בכפוף לת"י 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט ות"י 5568 חלק 2 נגישות מסמכים דיגיטליים. ובהתאם ל הקריטריונים להצלחה במסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה A ו AA המקובלים ברחבי העולם ואשר מעוגנים בת"י 5568 חלק 1 ו 2. התאימות המירבית היא לתוכנת קורא מסך NVDA.

דוגמאות להתאמות נגישות שביצענו באתר

·        מיקום הצהרת נגישות במקום בולט

·        פרסום הסדרי נגישות במקום מתן שירות פיזי

·        מבנה סדור ועקבי למרכיבי ממשק המשתמש

·        הנגשת טפסים מקוונים והודעות שגיאה המשמשים בתהליכי הזמנת שירות

·        תאימות למשתמשי מקלדת עם וללא תוכנות קוראות מסך

·        התאמות נגישות ברמת קוד המקור ולא באמצעות תוסף נגישות

·        תאימות למספר דפדפנים לשולחן העבודה ולמובייל הנפוצים לשימוש

·        בדיקת נגישות פונקציונלית באמצעות תוכנות קוראות מסך נפוצות לשימוש בסביבת מחשב מבוסס מערכת הפעלה חלונות כגון NVDA בשילוב עם הדפדפנים Mozilla Firefox ו Google chrome והתוכנה קוראת המסך JAWS בשילוב עם הדפדפן Google Chrome.

·        בדיקת נגישות פונקציונלית באמצעות תוכנות קוראות מסך נפוצות לשימוש  בגלישה ממכשיר מובייל כגון VoiceOver במערכת ההפעלה IOS בגלישה מדפדפן ספארי, והתוכנה קוראת המסך TalkBack במערכת ההפעלה אנדרואיד בגלישה מדפדפן Google Chrome.

·        שימוש ברכיבים אשר להם התאימות הגבוהה ביותר למגוון רחב של תוכנות קוראות מסך ודפדפנים נפוצים לשימוש.

·        ניווט מקלדת בין מרכיבים אינטראקטיביים ובאופן המשמר את מבנה ממשק המשתמש ו/או סדר הפעולות שיש לבצע.

ועוד

חשוב לציין כי בשל אופיים הדינאמי של שירותי אינטרנט כגון אתרי אינטרנט, יישומים ואפליקציות, ייתכנו שינויים כגון עדכונים בדפדפנים וו, במערכות הפעלה, בטכנולוגיות מסייעות לנגישות, בהגדרות ששינה משתמש, אשר עשויים ליצור חוויית משתמש לא נגישה. לכן, יש להקפיד להשאיר בעמוד הצהרת הנגישות דרך ליצור קשר עם ממונה נגישות מטעם הארגון.

פרטי רכז נגישות

בכל שאלה בנושא נגישות האתר ניתן ליצור קשר עם צביקה לרמן

טלפון: 03-6241111

דוא"ל: Negishut1@dominos.co.i l

הסדרי נגישות בסניפי החברה

חברת אלגד פיצה בע"מ מנגישה את סניפיה בכל רחבי הארץ על מנת לשרת את כלל לקוחותיה באופן שיווני ומכובד . אנו פועלים רבות בתחום נגישות השירות והתאמות הנגישות.

להלן רשימת הסניפים והתאמות הנגישות הקיימות בכל אחד מהם :אילת

כתובת: חזית מלון קיסר אילת

טלפון: 052-3905158

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: אין

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור 


אשדוד

אשדוד כשר למהדרין

כתובת: הציונות 11 אשדוד

טלפון: 052-4576439

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


אשדוד סיטי

כתובת: הציונות 9 אשדוד

טלפון: 052-4576439 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


אשקלון

כתובת: כיכר צפניה 10 אשקלון

טלפון: 052-4576446 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 אשקלון כשר למהדרין

כתובת: שדרות ירושלים 119 אשקלון

טלפון: 052-4576446

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


באר שבע מרכז

כתובת: דרך חברון 4 באר שבע

טלפון: 052-9595151 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


באר שבע רמות

כתובת: האנרגיה 77 באר שבע

טלפון: 052-9595127 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


גבעתיים

 גבעתיים-ר"ג כשר למהדרין

כתובת: בורוכוב 52 גבעתיים

טלפון: 052-4576471

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם


אלוף שדה

כתובת: אלוף שדה 15 גבעתיים

טלפון 052-4576419 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם


בת ים

כתובת: בן גוריון 131 בת ים

טלפון: 052-9595152

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: פטור 


גני תקווה

כתובת: הכרמל 20 גני תקווה

טלפון: 052-4576437 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם 


הוד השרון

כתובת: דרך רמתיים 76 הוד השרון

טלפון: 052-4576544 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


הרצליה

 הרצליה מרכז

כתובת: בן גוריון 35 הרצליה

טלפון: 052-9595150 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: אין מקומות ישיבה

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


הרצליה פיתוח

כתובת: אבא אבן 1 הרצליה פיתוח

טלפון: 052-9595133

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


זכרון יעקב

כתובת: הנדיב 26 זכרון יעקב

טלפון: 052-9595126 

·        דרך נגישה: לא קיים – פטור מבנה לשימור

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


חדרה

כתובת: דוד שמעוני 42 חדרה

טלפון: 052-9595145

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 חולון –

חולון סטרומה

כתובת: סוקולוב 2 חולון

טלפון: 052-9595116 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


חולון פארק פרס

כתובת: שדרות ירושלים 210 חולון

טלפון: 052-9595124 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


 חיפה

 חיפה אינשטיין

כתובת: אינשטיין 139 חיפה

טלפון: 054-2562509

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 חיפה הנשיא

כתובת: הנשיא 96 חיפה

טלפון: 053-3342705

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


חיפה מוריה

כתובת: שד' מוריה 108 חיפה

טלפון: 052-6611994 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


חיפה נווה שאנן

כתובת: שלום עליכם 1 חיפה

טלפון: 052-5758665 

·        דרך נגישה: לא קיים – פטור

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        ללא מקומות ישיבה TA


יבנה

כתובת: הדוגית 16, מרכז מסחרי יבנה

טלפון: 052-9595128 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


יהוד

כתובת: העצמאות 56 יהוד

טלפון: 052-4576420 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


יוקנעם

כתובת: התעשייה 1 יוקנעם עילית

טלפון: 053-3342705

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: פטור


ירושלים

בית הכרם

כתובת: הרצל 122 ירושלים

טלפון: 052-4576417

·        דרך נגישה: לא קיים. יש פטור

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


הגבעה הצרפתית

כתובת: האצ"ל 1 ירושלים

טלפון: 052-4576415 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 תלפיות

כתובת: רבקה 25 ירושלים

טלפון: 052-4576411 

·        דרך נגישה: פטור

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


כפר סבא - 

כפר סבא ויצמן

כתובת: ויצמן 18 כפר סבא

טלפון: 052-4587581 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


 כפר סבא הירוקה

כתובת: רחוב ספיר, קניון שבירו כפר סבא

טלפון: 052-4576405 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


כרמיאל

כתובת: החרושת 15 כרמיאל

טלפון: 050-3020400

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


 מודיעין

מודיעין מליבו

כתובת: גינות דותן 23 מודיעין

טלפון: 052-4576597 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


מודיעין קייזר

כתובת: עמק זבולון 24 מודיעין

טלפון: 052-4576443 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


נהריה

כתובת: תחנת דלק פז, רחוב גדוד 21

טלפון: 052-6246611

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


נס ציונה

כתובת: הפטיש 6, נס ציונה

טלפון: 050-6976555

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


נצרת

כתובת: רחוב הגליל 21 נצרת

טלפון: 052-6072344 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


נתניה

 נתניה מרכז

כתובת: כיכר העצמאות 4 נתניה

טלפון: 052-4576540

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


 נתניה פולג

כתובת: גיבורי ישראל 15 נתניה

טלפון: 052-4576407

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


עפולה כשר למהדרין

כתובת: דרך יצחק רבין 20 (מתחם הרכבת)

טלפון: 052-3480155

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


פרדס חנה

כתובת: אחוזה 37 פרדס חנה

טלפון: 052-2379797

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: פטור


פתח תקווה

פתח תקווה כשר למהדרין

כתובת: שטמפפר 73 פתח תקווה

טלפון: 052-4576506

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: פטור


פתח תקווה אם המושבות

כתובת: ראשון לציון 1 פתח תקווה

טלפון: 052-4576506

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם


פתח תקווה כשר למהדרין כפר גנים

כתובת: העצמאות 65 פינת בן גוריון

טלפון: 052-4576506

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם


קדימה

כתובת: האופה 1 מתחם רולדין קדימה

טלפון: 052-4576544 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


קריות

קריון צפון

כתובת: דרך עכו 192, קריון קרית ביאליק

טלפון: 055-8861479 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


קריות כשר למהדרין

כתובת: שדרות ירושלים 1 קרית ביאליק

טלפון: 050-3020400

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


קריות מרכז

כתובת: אח"י אילת 61, קריית חיים

טלפון: 052-3255793 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


ראש העין

כתובת: מתחם לב הארץ ראש העין

טלפון: 052-4576442 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: פטור


ראשון לציון

ראשון לציון מערב

כתובת: השירה העברית 10

טלפון: 052-4576430 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


ראשון לציון מרכז

כתובת: רוטשילד 87 ראשון לציון

טלפון: 052-4576438

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור 


רהט

כתובת: שכונה 7/100 רהט

טלפון: 053-7782490 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


רחובות

רחובות דרום

כתובת: שד' פנחס בן דוד קפרא 1 רחובות

טלפון: 052-4235757 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: קיים


רחובות פארק המדע

כתובת: פקריס 3 רחובות

טלפון: 052-4235757 

·        דרך נגישה: קיים 

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


רמלה

כתובת: כביש 44 עוקף רמלה

טלפון: 052-8122357

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: שרותי מתחם


 רמת גן

כתובת: ז'בוטינסקי 8 רמת גן

טלפון: 052-4576403 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


רמת השרון

כתובת: סוקולוב 91 רמת השרון

טלפון: 052-4576404 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: שירותי מתחם


רמת ישי

כתובת: רחוב הצפצפה 5 רמת ישי

טלפון: 052-3480155 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 רעננה

כתובת: רח' אחוזה 269 רעננה

טלפון: 052-4576414 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים במתחם


תל אביב 

אבן גבירול

כתובת: אבן גבירול 143 תל אביב

טלפון: 052-4576401 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


יגאל אלון

כתובת: יגאל אלון 90 תל אביב

טלפון: 052-9595136 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


הירקון כשר למהדרין

כתובת: הירקון 315 תל אביב

טלפון: 052-9595154 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


פלורנטין

כתובת: פלורנטין 25 תל אביב

טלפון: 052-9595123 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


רמת אביב

כתובת: טאגור 30 רמת אביב

טלפון: 052-4576400 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור


 קרליבך

כתובת: קרליבך 29 תל אביב

טלפון: 052-4576409 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: קיים

·        שירותים נגישים: קיים


 רמת החייל

כתובת: ראול וולנברג 24

טלפון: 052-4576447 

·        דרך נגישה: קיים

·        עמדה נגישה המתאימה למתניידים בכיסא גלגלים: קיים

·        לולאת השראה: קיים

·        שולחן נגיש: קיים

·        כיסא נגיש: פטור

·        שירותים נגישים: פטור

 

תאריך עדכון הצהרת נגישות: 21 לפברואר 2024